предимно

предимно
нар. - преимуществено, преди всичко, главно, най-вече, най-много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • имуществително —   предимно …   Църковнославянски речник

  • инстанција — (лат. instantia) 1. секој од последователните степени во систем на органи потчинети едни на други, предимно на органи на државната управа (судови, администрации), но и на партиски и професионални органи 2. молба, барање …   Macedonian dictionary

  • тантиема — (фр. tanthieme) 1. надоместок во вид на процент од чистата добивка (профит) што ја остваруваат фирмите, а што им се исплатува предимно на раководителите и на другиот персонал заслужен за успесите 2. дел од приходот што им се исплатува на авторите …   Macedonian dictionary

  • тафт — (гер. Taft) лесна свилена ткаенина служи предимно за правење на постави …   Macedonian dictionary

  • теоретичар — (грч. theoretikos) човек што се занимава предимно со теорија, познавач на некоја наука со која не се занимава и практично, човек на чистата наука спрот. практичар …   Macedonian dictionary

  • тепсија — (тур. tepsi) плиток широк бакарен сад (може да биде и од друг материјал) во кој предимно се печат пити …   Macedonian dictionary

  • урду — јазик на кој денес предимно се зборува и пишува во Пакистан …   Macedonian dictionary

  • утилитаристи — (лат. utilis) mw. 1.. фил. приврзаници на утилитаризмот 2. фиг. луѓе кои во работата се раководат предимно од начелото на користа и успехот, особено на материјален план …   Macedonian dictionary

  • фортификатор — (лат. fortificator) градител на тврдини, предимно на воени тврдини …   Macedonian dictionary

  • фрас — (гер. Frais) 1. голем страв, 2. грч со кочење на телото, предимно кај децата …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”